Louise Bourgeois

Cum scriem corect: Doamna sculptor sau doamna sculptorita?

Doamna Ionescu este un filolog/politician/doctor/președinte/artist/profesor/muzician/sculptor renumit. Doamna Ionescu este o filologă/politiciană/doctoriță/președintă/artistă/profesoară/muziciană/sculptoriță renumită.

Majoritatea profesiilor au și formă de feminin în limba română.

Louise Bourgeois

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *